Firmast, logost, missioonist Põhjaplaanid Kasulikku teavet Telefonid, meilid, aadressid

 

 

  1. Kui soovime ise teostada viimistlustööd, kas saame osta ka ainult maja seinaelemente?
 • Kindlasti. Teil on võimalik osta seinaelemendid kas tehases paigaldatud akendega või ilma nendeta
 • kas tehases paigaldatud voodrilaudadega, või ilma nendeta
 • kas tehases paigaldatud ustega, või ilma nendeta
 • kas välisseinad püstitatult Teie krundil, või ilma selleta
 • kas seinaelemdid transpordituna Teie krundile, või organiseerite ise nende transpordi oma krundile.
          2. Kas Kodunurga maja seinaelementidele kehtib ka mingi garantii?
 • Jah. Kõigile Kodunurga majatehases valmistatud toodetele kehtib Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud garantii
 • Üldjuhul kehtib maja seinaelementidele 10 aastane garantii vastavalt kliendilepingus kokkulepitud tingimustele.
          3. Kuidas saab Kodunurga majatehase poolt pakutavast lisainfot?
 • Infot saab telefoni teel. Müügiosakond:  5665 7809
 • e-maili kaudu: info@kodunurga.ee
 • tutvudes käesoleva netilehega
       4. Kas on võimalik ka ise pakkuda oma lahendusi, või peab valima siinsetest ?
 • Siin netilehel toodud majad esitavad vaid mõningaid näiteid meie poolt pakutavast
 • Et meie eesmärgiks on pakkuda just Teie perele parimat lahendust, siis toodud lahendused on vaid suunda näitavad. Meie eesmärgiks pole toota standardseid ja üksteisega sarnaseid maju.
 • Kui teate, mida soovite ja Teil on väljapakkuda oma lahendus, siis püüame ka selle järgi toimida.
       5. Kas oleks võimalik saada ka arhitektiteenuseid Kodunurga majatehase kaudu?
 • Üldjuhul saab meie kaudu kõik vajalikud paberid ehitusloa taotlemiseks.
 • Elamu projekt sisaldab arhitektuur-ehitusliku osa joonised ja selgitused (sh. vundamendi projekti), elamu asendiplaani Teie krundil, vertikaalplaneeringu alused, üldised tehnilised andmed, detailplaneeringu põhijoonise jne. .
 • Samuti osaleb meie arhitekt juba esimestest konsultatsioonidest alates Teie kodu planeerimisel - saate alati vahetut ja professionaalset nõu esimestest hetkedest alates.
       6. Mida tähendab ristkarkass ja mis on sellise lahenduse eelised ?
 • Ristkarkassi puhul koosneb sein rohkem kui ühest karkassist. Tavaliselt on lisaks kandvale karkassile veel üks või kaks omavahel risti olevat karkassi
 • Ristkarkassi võib julgelt nimetada parimaks välisseina konstruktsiooniks, sest ta vähendab külmasildasid ja pakub samas majaomanikule tõeliselt efektiivse lahenduse küttekulude vähendamiseks.
 • LUX-300 ristkarkass - see on esimene tõsine samm tuleviku kodu suunas!
       7. Millised on 200mm standard konstruktsiooni ja Kodunurga ristkarkassi U-väärtused ?
 • Kodunurga standard välisseina konstruktsiooni  (200mm kivivilla) U=0,202 W/m²K
 • Kodunurga LUX-300 ristkarkass-välisseina (200+50+50mm kivivilla) U=0,118 W/m²K
       8. Energiamärgis - mis see on ja kas see on kohustuslik?
 • Vastavalt EL-i direktiivile 2002/91/EC hakkas ka Eestis 2008 aastast kehtima seadus, mille kohaselt peab  kõikidel uutel hoonetel olema hoone energiatõhusust kirjeldav energiamärgis.
 • Energiamärgis on energiatarbimist kirjeldav dokument, mis näitab, kui palju hoone tarbib energiat, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele.
 • Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass, seda väiksemad on tulevikus energiaarved ning seda kõrgem on kinnisvara väärtus.
 • Uutele hoonetele väljastab energiamärgise projekteerija. Kui ehitus on lõpetatud, annab ehitaja energiamärgise hoone omanikule üle koos muu ehitust puudutava dokumentatsiooniga.

 

 


Copyright (c) 2005-2020 Kodunurga Oü. Kõik õigused reserveeritud.

info@kodunurga.ee